“Bir İki İki Delik” Kaç Eder?

            Anayurt Oteli‘nde geçen ve şimdiye kadar bazı araştırmacıların[1] dikkatini çekmiş olan beş adet önemli tarih vardır: 1839, 1876, 1908, 1923, 10 Kasım. Bu konuda yazı yazan Berna Moran da Ahmet Oktay da tarihlerin neye karşılık geldiğini belirtmiş, ancak bunun ötesine geçen yorumlarda bulunmamışlardır. Bu tarihlerin dört tanesi romanda geçer, bir tanesi ise (1876) romanda … More “Bir İki İki Delik” Kaç Eder?